www.orezavatka.czAktualizováno: 23.3.2014

KONTAKT: kniha návštěv,e-mail

© Petra Kališová Václavíková
Zásady použití webu

Počet návštěv:

Zásady použití webu

  1. Provozovatelem webu www.orezavatka.cz (dále jen "stránek") je Petra Kališová Václavíková (e-mail). Stránky jsou autorským dílem.
  2. Použití stránek nebo jejich částí jiným způsobem, než pro vlastní potřebu, je bez předchozího souhlasu provozovatele nepřípustné.
  3. Jiné použití obsahu stránek, jako je např. zveřejnění textu nebo obrazu mimo web www.orezavatka.cz, podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele. I po schválení se vždy požaduje zveřejnění zdroje, pokud není v individuálních případech v rámci udělení souhlasu dohodnuto jinak. Zdrojem se rozumí zejména URL adresa stránek (www.orezavatka.cz).
  4. Každý neoprávněný zásah do obsahu, struktury a technické podstaty stránek bez souhlasu provozovatele bude považován za neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a vždy bude automaticky řešen podáním oznámení o podezření ze spáchání trestného činu.
  5. Na stránkách jsou automaticky archivovány informace o návštěvnících (čas návštěvy, IP adresa). Tyto informace nepodléhají expiraci. Při dodržení zásad použití webu www.orezavatka.cz nebudou tyto informace nikdy poskytnuty třetí osobě.